Kontakta oss

OM CYGRIDS

IT-DRIFTFÖRETAGET MED STARK TONVIKT PÅ TEKNIK

DETTA ÄR CYGRIDS

Cygrids är ett utpräglat tjänsteföretag med en teknikstark kärna och serviceinriktade och engagerade medarbetare. Till företaget hör också en väl utvecklad IT-infrastruktur, nära samarbeten med några av världens främsta teknikleverantörer. Under åren har vi målinriktat arbetat med att bygga upp en bred tjänsteportfölj och med att etablera förtroende hos våra kunder. Något som resulterat i att vi idag är ett lönsamt företag med såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner bland våra uppdragsgivare.

VISION

Cygrids skall genom hög kompetens och fokuserat engagemang uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar inom IT.

AFFÄRSIDÉ

Cygrids skall vara ett självklart alternativ för företag som avser investera i drift, konsultation och hårdvara. Cygrids uppnår resultatet genom att tillhandahålla kvalificerade och samverkande IT-lösningar samt ha förmågan till att anpassa sig till skiftande krav på marknaden.

SÅ HÄR JOBBAR VI

Nära våra kunder med personlig service, tillgänglighet och kvalitet. Tydlighet vad gäller tjänsternas omfattning och kostnader. Våra priser är fasta, utan dolda kostnader. Vi utför våra uppdrag på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt. Våra tjänster är flexibla och modulerade för att passa alla typer av företag och deras förutsättningar. Vi är proaktiva för att kunna vägleda våra kunder på ett betryggande och kostnadseffektivt sätt inom IT.

CYGRIDS FOKUSOMRÅDEN

Begreppet IT-leverantör är väldigt omfattande. Naturligtvis håller Cygrids inte på med allt inom IT. Vi har koncentrerat oss på två huvudområden. Dessa är >Infrastruktur >IT-Drift >Molntjänster. Inom dessa områden skapar vi tjänster som är avsedda att fungera dygnet runt, ha hög säkerhet och tillgänglighet. Tjänsterna vi skapar är skalbara för att passa olika typer av företags behov.