Kontakta oss

Cygrids Corp-IT Services

Allt fler företag väljer att outsourca IT-drift, det vill säga överlämna ansvar för drift av företagets IT till en extern leverantör. Ett av skälen till detta är självklart de ekonomiska fördelar som kommer med en outsourcing av företagets IT-tjänster. Det finns också en rad fördelar med att outsourca till ett företag som faktiskt är experter på IT-tjänster. Du som företagare säkerställer då att er IT sköts av experter.
Cygrids erbjuder en komplett integrerad plattform som täcker de flesta IT behov för mindre till medelstora företag. Med hjälp av moln -tjänsten kommer ni kunna hyra en komplett IT-funktion till ett fast pris per månad och användare. Vår tjänst gör det möjligt för företag att kunna budgetera den exakta kostnaden för IT per anställd.

KOMPLETT

I stort sätt täcker tjänsten all IT som ni använder i ert dagliga arbete. Vi sätter upp de servrar ni har behov av och skyddar er kontor runt om i landet. Ni kan arbeta från valfri lokation och betalar ett fast pris per användare och månad.

MOLNBASERAD

Cygrids Corp-IT är en komplett funktion som bygger på virtuell teknologi och levereras enligt ”moln” principen. Fördelarna är att plattformen har väldigt hög tillgänglighet och säkerhet. Den kan även byggas ut enkelt enligt era önskemål.

MODERNT

Tjänsten använder alltid den senaste teknologin i form av virtualisering och applikationer. Ni får helt andra möjligheter i att hänga med i utvecklingen inom IT med plattformen. Ni kan också nå systemet från valfri lokation och enhet.

Följande funktioner ingår i plattformen:

 • Microsoft Active Directory
 • Filserver för era filer
 • Printserver för snabbutskrift
 • Terminalserver TS/RDS
 • Applikationsserver
 • Licenser
 • VPN för användarna
 • Säkerhet (Cisco brandvägg)
 • Support (för infrastruktur)
 • Övervakning och drift
 • E-post Office 365
 • Backup

På denna plattform kan ni lägga era applikationer, exempelvis affärssystem och även komplettera med lokala funktioner om behov föreligger.

Affärsnyttan

Traditionellt har företag införskaffat en eller flera fysiska servrar och implementerat sin verksamhets kritiska system på dessa. Därmed är företag beroende av att den underliggande hårdvaran fungerar. För att få ökad driftsäkerhet i form av redundans, har man varit tvingad att köpa ytterligare servrar. Att basera sin maskinpark på fysiska servar, innebär en inlåsningseffekt där du som företag inte kan anpassa maskinparken till företagets aktuella behov. Med virtualisering menar vi att man löser alla begränsningar en fysisk plattform ger.

Fördelar med Cygrids Corp-IT plattform

 • Redundant system
 • Enkelt att uppgradera
 • Miljövänligt & Energisnålt
 • Dynamisk konfiguration
 • Inga reservdelskostnader
 • Enkelt att anpassa efter behov
 • Förebyggande underhåll ingår
 • Övervakning och drift ingår

Paketering

Cygrids Corp-IT levereras i flera olika paketeringar. Basfunktionerna är densamma för alla paket. Det som skiljer dom åt är att externa moln är integrerade i vissa paket. Detta kan till exempel vara Office 365, Google Apps eller andra liknande funktioner. För kunder som väljer ”Premium” har möjligheten till att välja till endast Office 365 E1 för de användare som endast behöver mailfunktionen. Nedan tabell visar bara ett urval av valbara komponenter för tjänsten. Den grundläggande komponenten som alla kunder måste ha är Cygrids Corp-IT Infrstructure User. Allt annat är valbart.

Teknologi

Cygrids använder uteslutande Microsofts teknologi för Operativsystem, Terminal Service och Exchange. Användare kommer att uppleva en central portal där de kan använda företagets gemensamma applikationer på ett enkelt och säkert sätt. Detta ger dessutom en enhetlighet vilket effektiviserar och förenklar för era användare.

Priser

Prissättning baseras per användare och månad. Kunden kan anpassa antalet användare från månad till månad. Engångskostnader kan förekomma.

Tillgänglighet

Tjänsten levereras genom Cygrids Partners. Kontakta oss så väljer vi ut en partner som ligger närmast dig.

Lösningar & Svar

Insourcing

 

Insourcing

Det kan finnas många anledningar till att man insourcar istället för outsourca. Till exempel kan man nyligen ha investerat en betydande summa på ny utrustning i sin IT-plattform som man inte bara kan kasta bort och där försäljningen av den skulle innebära en större förlust. I dessa fall är det bättre att den nya IT leverantören nyttjar den inköpa utrustningen i sin IT-drift. En annan anledning kan vara att man har stor produktionsenhet på en geografisk plats som saknar tillräckliga kommunikationsförbindelser. Att flytta all IT utrustning till Cygrids, när man har för små kommunikationsförbindelse är ingen bra lösning alls. Det blir som att köra på grusväg istället för motorväg. När man bestämmer sig för insourcing, innebär det att Cygrids förvaltar och underhåller er IT på distans. Vi gör exakt likadant som om utrusningen låg hos oss. Det är samma rutiner och verktyg vi använder. När förutsättningar ändras i framtiden kommer vi per automatik hjälpa er att fasa över till en outsourcing modell. 

Flytta Cygrids till dig

Även om vi väljer en insourcing -modell för er, innebär det inte nackdelar. Genom Cygrids infrastrukturtjänster, kan vi bygga upp en plattform med Cygrids datacenterkomponenter såsom virtualisering, servrar, övervakning, backup och licensiering. Naturligtvis har vi krav på det fysiska utrymmet, men utöver det bygger vi bokstavligen upp ett mini -Cygrids datacenter i era lokaler.

 

1458960835_-_database_hosting_network_server-02.png

cygrids_bild_Insourcing.svg

Mixed/Hybrid Outsourcing

Mixed Sourcing

Den här varianten av outsourcing innebär att Cygrids förvaltar vissa delar av kundens IT-plattform. Modellen används framför allt av företag som har egen kompetens eller intern IT avdelning. Man lägger ut vissa utvalda delar till Cygrids som man inte har ett strategiskt intresse av att förvalta. 

Komplettera

Hybridsourcing är också ett utmärkt alternativ om man vill komplettera sin nuvarande IT-plattform eller annan leverantör med Cygrids tjänster inom infrastruktur, IT-drift och molntjänster. Ni kan välja ut en enstaka tjänst från Cygrids för att komplettera eller sprida risk på fler än en leverantör.

1459039062_-_database_hosting_network_server-09.png

cygrids_bild_MixedSourcing.svg

Outsourcing

Outsourcing

Cygrids erbjuder en standardiserad tjänst för de företag som inte har egen kompetens på servernivå, inte har ett anpassat serverutrymme med kyla och UPS och som vill fokusera på sin kärnverksamhet och säkerställa hög driftsäkerhet på sin IT-miljö 

Basfunktioner

• Terminalserver/Citrix • AD-server • Fil-/print-server • E-post På denna plattform kan ni lägga era applikationer, exempelvis affärssystem och även komplettera med lokala funktioner om behov föreligger.

Affärsnyttan

Traditionellt har företag införskaffat en eller flera fysiska servrar och implementerat sin verksamhets kritiska system på dessa. Därmed är företag beroende av att den underliggande hårdvaran fungerar. För att få ökad driftsäkerhet i form av redundans, har man varit tvingad att köpa ytterligare servrar. Att basera sin maskinpark på fysiska servar, innebär en inlåsningseffekt där du som företag inte kan anpassa maskinparken till företagets aktuella behov. Med virtualisering menar vi att man löser alla begränsningar en fysisk plattform ger.

1459039062_-_database_hosting_network_server-09.png

cygrids_bild_Outsourcing.svg