Kontakta oss

FTP Services

De flesta företag har behov av att överföra filer till myndigheter, banker, leverantörer och andra typer av organisationer. Ibland har företag även eget material som de på ett enkelt sätt vill göra tillgängligt för sina kunder.
Att skicka större filer eller kommunicera krypterat går inte med e-post klienten. Det är förenat med mycket bekymmer och svårt att kontrollera om det kommit fram eller inte. Många myndigheter och banker, accepterar inte ens kommunikation av filer via e-post.

Användarvänligt och enkelt att komma igång. Du är normalt igång redan efter en dag. Vi utbildar dig eller din tekniker.

Flexibelt. Anpassa helt efter dina behov. Du kan på egen hand bygga katalog och säkerhetsstruktur helt själv.

Passar allt och alla. Inga begränsningar. Ni kan skapa hur många användare ni vill. Tjänsten är helt volymbaserad.

Cygrids lösning

Cygrids tillhandahåller en modern och komplett FTP tjänst till företag. I vår lösning finns det ingen begränsning på antalet användare och säkerhetsnivåer ni önskar inom företaget. Ni kan själv välja om ni som underadministratörer skall hantera användare eller låta oss genomföra det. Nerladdning av filer sker med hjälp av valfri ftp klient eller via browser som vi tillhandahåller. Vi har även specialklient för den mest avancerade användaren. Filöverföring kan ske med ftp eller Sftp. Det sistnämnda överför filer i krypterad form. Cygrids FTP tjänst är av typen ”moln” det betyder att vi står för all infrastruktur, licensiering, utveckling och support. Ni betalar helt enkelt för endast lagrad volym.

Säkerhet

I vår tjänst kan du naturligtvis begränsa rättigheter över dina filer i minsta detalj. Du bestämmer själv vem och när personer eller grupper skall ha tillgång till dina filer. Vi utbildar dig naturligtvis hur du gör.

Flexibilitet

Det är en molntjänst vilket innebär att ni betalar för funktion och inte konsulting/rådgivning. Ni behöver ingen underliggande kunskap. Cygrids

tillhandahåller support för alla era frågor. Funktionen är övervakad och utvecklas kontinuerligt allt efterhand som behovet ökar. Ni behöver aldrig bry er om att filer kanske är för stora att hantera. Vår tjänst har ingen begränsning Förvaltning och Övervakning Cygrids FTP Services är en molntjänst vilket utvecklas och förvaltas dagligen. Det finns inga särskilda tilläggstjänster för denna tjänst.