Kontakta oss

Backup Services

Då allt inom försäljning, redovisning, marknadsföring, affärskontakter och e-post lagras i digital form har det i dag blivit allt viktigare för alla företag att säkerhetskopiera sina företagsdata. Nu kan ni med Cygrids tjänst, även katastrofsäkra genom att säkerhetskopiera till våra datacenter placerade i Sverige.
Cygrids online backup klient är användarvänlig och enkel att komma igång med. Du kan med programvaran som installeras på din dator välja precis vad du vill säkerhetskopiera och hur många versioner du vill spara. Du är inte beroende av Cygrids när återställning skall ske då återställning sker i samma programvara.

Användarvänligt och enkelt att komma igång. Du är normalt igång redan efter en dag. Vi utbildar dig eller din tekniker.

Flexibelt. Anpassa helt efter dina behov. Du kan på egen hand välja vad och hur lång tid du vill spara din data.

Passar allt och alla. Inga begränsningar. Ni kan skapa hur många användare ni vill. Tjänsten är helt volymbaserad.

Teknologi

Cygrids använder programvaran Veeam för att genomföra och underhålla backupdata. Vi har använt en massa olika plattformar under åren och funnit att Veeam är det bästa som finns på marknaden idag. Det är driftsäkert och pris prestanda är rimligt. Veeam var i begynnelsen framtagen för att backa upp virtuella miljöer, men på senare tid har produkten utvecklats och vi kan nu ta backup på arbetsstationer, fysiska servrar och Office 365. Den har också stöd för både Linux och Windows servrar. 

Datacenter

Våra datacenter är utrustade med redundant kyl- och elförsörjning. Datorhallarna är fysiskt uppbyggda i skyddsrum, vilket borgar för mycket högt inbrotts-, gas- och brandskydd. Samtliga datacenter är anslutna mot Internet via BGP4, vilket innebär att vi har full diversitet på våra Internet förbindelser.

OffSite

Det finns situationer där det inte lämpar sig att skicka backup -data över internet till våra datacenter. Skälen kan vara många några av dom kan vara säkerhetsskäl, återställningstider och eller för klen internetförbindelse. Cygrids löser dessa situationer genom att skicka ut sin egen utrustning till företaget där vi genomför de primära säkerhetskopiorna och vid noga valda tidpunkter, skickar vi data från vår lokala backup till våra datacenter för att klara brand -aspekter. Eftersom backuptjänsten är förvaltad, kommer Cygrids automatisk dimensionera maskinpark som behövs för att hantera de lokala backuperna. Vi placerar utrustning utan extra kostnad. Det ingår i tjänsten.

Katastrofhantering/Disaster Recovery

För de kunder som inte alls kan stå stilla, kan virtuell infrastruktur beställas i backuptjänsten. Vi kommer då kontinuerligt replikera data och överslag av alla era resurser kan ske till ett av Cygrids datacenter. Vi på Cygrids kan hjälpa dig att bygga och bevaka din katastrofplan för det som berör IT infrastruktur. Till vår hjälp använder vi våra datacenter tillsammans med upparbetatade processer och kompetenta medarbetare med lång erfarenhet. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte.

Prisberäkning och debitering

Vissa leverantörer av dessa typer av tjänster väljer att beräkna och ange priset för den datan som skyddas, dvs. storleken utan komprimmering eller annan teknik för att reducera volymerna på sina backup servers. Detta pris sätts lågt för att locka kunder genom att det ser billigt ut. Cygrids pris är baserat på 3 SEK/GB/MÅN och mätningen sker på den volym som är lagrad efter att vi komprimmerat och använt annan teknologi för att reducera volymerna. I de allra flesta fallen, lyckas vi komprimera med minst 50%. Vi inbillar oss att denna beräkning och hantering gynnar kunden och är mest rättvis både ur ett tekniskt och kostnadsmässigt sätt.

Teknisk arkitektur