Kontakta oss

Täbyföretag väljer att utöka sin IT med Cygrids infrastruktur

Vi har under några år tillhadahållit drift för en spännande kund. De samlar in diverse mätdata från tusentals ställen runt om i världen, beräknar datan, analyserar och presenterar den via portal som kunden kan ta del av på ett enkelt sätt. Nu har systemet blivit så kritiskt så att geografiskt diversitet krävs för systemet. Man har valt Cygrids för att hjälpa dom med detta. Det betyder att Cygrids kommer att tillhandahålla nödvändig infrastruktur för systemet från två av sina datacenter. Vårt Eslöv datacenter blir den primära knutpunkten och datacentret i Ljungaverk blir sekunder om något allavarligt skulle uppstå.

Vi är glada till att kunna ombesörja denna intressanta kund med avancerad redundans.

Vid frågor, kontakta

Yilmaz T.

Tel: +46 708 802 306

Mail: yilmaz.turkan@cygrids.com