Kontakta oss

VÅR INFRASTRUKTUR

BYGGT FÖR HÖG TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET

Datacentermiljö

Skalskydd

Datacentralen befinner sig på mark som är omringat av stålstaket. Hela datacentralen är byggd i ett uttjänat skyddsrum. Det innebär att alla väggar är minst 30 cm breda byggda i betong och armeringsjärn. Ingången till datacentralen sker genom två stycken ståldörrar. Ståldörrarna är utrustade med individuell igenkännbar kodsystem. Samtliga passager är utrustade med larm som är direktkopplat till Securitas.

Miljöskydd

Samtliga ingångar i vägg, dörrar och tak är skyddade för gas och rök. Datacentralen är brand skyddad av ett automatiskt brandsläckningssystem (Argon) som är speciellt framtagen för datacentraler. Styrkan med detta system är att den släcker bränder utan att skada utrustning. Datacentralen är översvämningsskyddad.

Övervakning

Samtliga rörelser i och i närheten av datacentralen spelas in av ett antal kameror. Film sparas i 7 dagar för att därefter raderas. Automatisk detektering och larmning sker för rök, gas, vätska, värme och luftfuktighet sker. Det genomförs två ronder dagligen av Cygrids tekniker som visuellt säkerställer så att datacentralens komponenter fungerar enligt förväntningar.

Klimatreglering

Klimatet regleras kontinuerligt för att säkerställa kylning för utrustning i datacentralen. Våra kylsystem är uppbyggda redundant med tre separata kretsar som är oberoende av varandra. En defekt kylkrets påverkar inte kylningen nämnvärt. Samtliga kylsystem kontrolleras dagligen. Service och underhåll för fungerande utrustning sker en gång per år.

Energi

Elektricitet

Det primära skyddet för strömbortfall och spikar i elnätet sker med hjälp av ett UPS-cluster. Dessa tar över omedelbart vid ett strömavbrott. Vid längre strömavbrott går automatiskt generatorer in och levererar ström till hela anläggningen. Generatorerna levererar erforderlig ström så länge tillgång till Diesel finns. Vi utför belastningstester för denna utrustning en gång per månad. Utöver denna kontroll servas utrustningen en gång per år.

Säkerhet & Policy

Säkerhet

En viss säkerhetspolicy tillämpas för datacentralen. I grova drag innebär den att endast behörig personal på Cygrids har tillgång till datacentralen. För kunder som önskar access till sin utrustning, skall ledsagare från Cygrids medfölja. Samtliga rack i datacentralen är låsta för obehörig access. Vätska får inte intas till centralen. Kartonger eller annat brännbart material får inte lämnas kvar i centralen. För kunder som kräver isolation från andra kunders eller Cygrids rack, innesluts dessa i en särskild bur.

Nätverk

Backbone

I takt med att er verksamhet växer, kan vi anpassa vårt samarbete efter ert behov. Det innebär att ni endast betalar för de tjänster och produkter ni använder. Co-Location är en grundläggande tjänst som utgör basen i Cygrids produktportfölj. Andra tjänster kan adderas med enkelhet efterhand som ert företag behöver dom.

Internet

Cygrids är en LIR. Det innebär att vi har en egen IP adressrymd som vi förfogar över. Vi är i dagsläget anslutna mot tre andra operatörer för att utbyta internet trafik. Anslutningarna är fullt redundanta med diversitet på de fysiska fibrerna som är anslutna till datacentralen. Anslutna Cygrids använder uteslutande Cisco utrustning i sin datacentral.

Tillgänglighet

SLA -huvudkomponenter

Tabellen nedan visar den garanterade tillgängligheten för de komponenterna som mäts i systemet. Mät tiden är per månad och tillgängligheten anges i procent.

Mätobjekt Beskrivning Nivå %
Co-Location Tillgång till tjänst 99.90%
Cygrids DC Internet 99.95%
Elektricitet El/UPS/DIESEL 99.95%
Internet Internet-förbindelserna 99.95%